Top

Projekty UE

Firma Crown of Beauty sp. z o. o. Realizuje projekt B+R (badawczo- rozwojowy ) pt „Crown of Beauty „ w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów kosmetycznych do zastosowania w terapii PDT LED wykorzystującej synergię pomiędzy kosmetykami a światłem LED o określonej długości fali. Projekt zakłada opracowanie formulacji kosmetycznych w obrębie 4 wskazań oraz uniwersalnych kosmetyków wspierających cały proces terapeutyczny. W ramach projektu przewidziano wykonanie badań potwierdzających skuteczność przygotowanych kosmetyków.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 879 600 zł

Informacje o produktach / szkolenia


Anna Koronowska
+48 505 397 123

Zamówienia


Maja Jonczak
+48 664 829 303

Serwis


Paweł Leszczyński
+48 501 178 007

Reset Password